கருணாவின் கையில் விழுந்து அம்பாறை மாவட்டம்… இறுதி முடிவுகள் இதோ

0
4055

SLPP – 142327
SJB – 103427
NC – 37123
UNP- 32486
ACMC – 28340
TNA – 26200
AITM – 22460
JVP – 3420