கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் நிலையம் 76ன் முடிவு

0
849

கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் நிலையம் 76ன் முடிவு

த.தே.கூ-1764
கேடயம்- 873
த.ம.மு-137
ஈ.பி.டி.பி -152
ஐ.ம.ச-129

(இது உத்தியோகபூர்வமான முடிவு அல்ல)