திருகோணமலை தேர்தல் மாவட்டத்திற்கான தபால்மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள் இதோ

0
1833

திருகோணமலை தேர்தல் மாவட்டத்திற்கான தபால்மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள் இதோ. இவை உத்தியோகபூர்வமானவை அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

SJB 4952
TNA 2809
SLPP 2695
UNP 602