மொனராகல மாவட்டம் பிபில தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள்

0
28

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் மொனராகல மாவட்டம் பிபில தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது.

போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு,

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 42955
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 13458
தேசிய மக்கள் சக்தி – 2480
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 1137