யாழ் தேர்தல் தொகுதி மண்டப இலக்கம் – 69 சில தேர்தல் முடிவுகள் இதோ

0
1147

யாழ் தேர்தல் தொகுதிக்கான சில தேர்தல் முடிவுகள் இதோ. இவை உத்தியோகபூர்வமானவை அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

🏠 1190
🎸 951
🚲 739
🖐 222
🐟 218