வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதிக்கான சில தேர்தல் முடிவுகள் இதோ

0
1491

வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதிக்கான சில தேர்தல் முடிவுகள் இதோ. இவை உத்தியோகபூர்வமானவை அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

🏠 907
🚲 668
🖐 614
🎸 460
🐟 302
🐘 142