வாக்கு எண்ணும் பணிகளுக்காக 2,773 நிலையங்கள்

0
5

நாளை நடைபெறவுள்ள பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் பணிகள் இரண்டாயிரத்து 773 நிலையங்களில் இடம்பெறவுள்ளதாக மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் ரஸித்த பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிகளவான சாதாரண வாக்கு எண்ணும் நிலையங்கள் கம்பஹா மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 289 நிலையங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளன.

17 இலட்சத்து 85 ஆயிரத்து 964 பேர் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

சுமார் 50 ஆயிரம் பேர் தபால்மூலம் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளதுடன் ஆயிரத்து 188 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் வாக்களிப்பு இடம்பெறவுள்ளது.

இம்முறை களுத்துறை மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது இலட்சத்து 72 ஆயிரத்து 309 ஆகும்.

இதில் 37 ஆயிரத்து 776 பேர் தபால் மூலம் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

மாவட்டத்தில் 656 வாக்களிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை தபால்மூல வாக்கு எண்ணும் நிலையங்கள் அதிகளவில் குருநாகல் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்கு 40 நிலையங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதாக மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் ரஸித்த பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.