விஷ உணவை உண்ணும் உலகின் முதல் நாடாக இலங்கை

0
56
11 / 100

உலகிலேயே அதிக விஷத்தை உட்கொள்பவர்கள் இலங்கையர்கள்தான். இந்த நிலைமை தொடர்ந்தால் 2,035ஆம் ஆண்டாகும் போது இலங்கையர்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் சுமார் 40-45 ஆண்டுகளாகக் குறைக்கப்படும் என டாக்டர் அனுருத்த பாதெனிய எச்சரித்துள்ளார்.

விஷ உணவை உண்ணும் உலகின் முதல் நாடாக இலங்கை மாறியுள்ளது. ஒரு நபர் ஆண்டுக்கு சுமார் 280 அளவு விஷத்தை உட்கொள்கிறார்.

பொதுவாக வேறொரு நாட்டில் ஒருவர் 7 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் சாப்பிடுவதில்லை.

நம் நாட்டில் ஒருவர் ஆண்டுக்கு 28 மடங்கு விஷத்தை சாப்பிடுகிறார்.

நாம் நமது உணவுபழக்கவழக்கத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். இயற்கை உணவுகளை தவிர்த்து ஆபத்தான உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு வழங்குகின்றோம்.

2008 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாட்டில் 20% நீரிழிவு நோயாளிகள் இருந்ததாகவும், 2012 க்குள் அந்த எண்ணிக்கை 28% ஆக உயர்ந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இது 2025 ஆம் ஆண்டில்35 – 40 சதவீதமாக இருக்கும். இது தொடர்ந்தால், 2035 இல் ஆயுட்காலம் 40-45 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்படலாம் என்றார்.