இலங்கை மாணவர்களுக்கு 10 இலட்சம் வரை வட்டியின்றிய கடன்… முழு விபரம் உள்ளே

0
1006

மாணவர்களுக்கான வட்டி இல்லா கடன் திட்டம் 10 லட்சத்துக்கு மேல் வட்டியை அரசே கட்டுகிறது.

நீங்கள் கடனை திருப்பிக் கொடுப்பது நாலு அல்லது ஐந்து வருடங்களுக்கு பிற்பாடு. ஏழு ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கலாம்.

முழுமையான விபரங்களுக்கு வீடியோவை பார்க்கவும்.