உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதியில் முன்னிலை வகிக்கும் சுதந்திரக்கட்சி

0
106

உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி- வாக்களிப்பு மையம் 41 இன் முடிவுகளின்படி சிறிலங்கா சுதந்திரக்கட்சி அதிக வாக்குகளை பெற்றுள்ளது.

சிறிலங்கா சுதந்திரக்கட்சி 808, இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி 650, தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி 471, அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 471, ஈ.பி.டி.பி 272, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (தொலைபேசி) 160) வாக்குகளை பெற்றனர்.

யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் மாவட்டத்தில் வட்டுக்கோட்டை தொகுதி- இலக்கம் 11 மையத்தின் வாக்களிப்பு முடிவுகளின்படி,

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி-907, அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 668, சிறிலங்கா சுதந்திரக்கட்சி 668, தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி 257, ஐ.தேக 142, ஈ.பி.டி.பி 460 வாக்குகளை பெற்றனர்.

யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தில், ஊர்காவற்றுறை 4 மையத்தின் முடிவுகளை தமிழ்பக்கம் பெற்றது.

ஈ.பி.டி.பி- 1734, இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி 1110, அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 272, சுதந்திரக்கட்சி 344,தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி 95 வாக்குகளை பெற்றனர்.

யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தில், ஊர்காவற்றுறை 3 மையத்தின் முடிவுகளை தமிழ்பக்கம் பெற்றது.

ஈ.பி.டி.பி- 1564, இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி 1044, அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 464, சுதந்திரக்கட்சி 199, தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி 126 வாக்குகளை பெற்றனர்.