கலப்பு மருத்துவம் கைகொடுக்குமா?

0
5
7 / 100

ரத்த அழுத்தத்துக்கு அலோபதி மருந்து, மூட்டுவலிக்குச் சித்த மருந்து, ஆஸ்துமாவுக்கு ஹோமியோபதி மருந்து எனப் பலரும் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரச்சினைக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவ முறையை ஒரே நேரத்தில் கடைப்பிடிக்கிறார்கள். இது எவ்வளவு ஆபத்தானது தெரியுமா?

உலகத்திலுள்ள சிறந்த மருத்துவ முறைகளை, சிறந்த மருத்துவர்கள் கண்டறிந்ததை உள்வாங்கித் தொடர்ந்து வளரும் மருத்துவம்தான் நவீன மருத்துவம். அதேநேரம் அலோபதி மருந்துகளே ஒன்றுக்கொன்று சேராமல் போவது உண்டு. ஒன்றைச் சாப்பிடும்போது மற்றொன்றைத் தவிர்க்கச் சொல்வதும் உண்டு. இந்நிலையில், பல மருத்துவ முறை சார்ந்த மருந்துகளையும் கலந்து உட்கொள்வது எப்படிச் சரியாக இருக்கும்?