யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டம்… இதோ ஆசன விபரம் வெளியானது

0
2765

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு – 3 ஆசனங்கள்.
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி, தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி, சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு தலா ஓர் ஆசனம்.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு – 113,000
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி – 55,000
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 49,000
ஈ.பி.டி.பி. – 45,000
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி – 35,000