வயதுக்கு ஒவ்வாத நடத்தையில் ஈடுபட்ட 50 இளம் ஜோடி கைது!

0
24

அனுராதபுரம் பகுதியில் 50 இளவயது ஜோடிகள் பொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அநுராதபுரம் புனிதபூமி பகுதியில் வயதிற்கு ஒவ்வாத நடத்தையில் ஈடுபட்ட நிலையில் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.